Feieluker

En feieluke er en smart innretning i kjøkkensokkelen. Men, den kan gjerne plasseres i gangen, vaskerommet, verkstedet etc.