Montering av sentralstøvsugeren

Cyclo Vac Sentralstøvsugere kan monteres i alle boliger - nye eller eldre:

Å montere inn sentralstøvsuger i eksisterende boliger er enklere enn mange tror. Sugeslangen er standard 9,6m pluss lengden av teleskoprøret, men kan også leveres i lengre lengder. I et vanlig hus er det derfor i de fleste tilfeller nok med ett sugepunkt i hver etasje.

Vi har også flere smarte løsninger som kan ettermonteres. WallyFlex, feieluke, slangesystem hvor slangen trekkes inn i veggen (Retraflex) samt tromler og smarte slanger.

For montering av disse smarte systemene, henviser vi til monteringsveiledninger og nedlastinger i vår produktinformasjon.

5 Monteringstips:

Her er noen eksempler på montering:

1. Sugeenheten monteres i kjelleren (vaskerom etc.). I kjelleren plasseres ett sugepunkt like ved sugeenheten. Videre trekkes røret gjennom gulvet til første etasje, og inn i et garderobeskap eller lignende. Ut fra skapet monteres ett sugepunkt for 1. et. Videre strekkes røret til øverste etasje, og her plasseres et gulvpunkt som dekker øverste etasje.

2. Sugeenheten plasseres under trappen. Ut fra trappen monteres ett punkt som dekker 1. et. Det andre sugepunktet monteres i øverste trappetrinn. Fra dette punktet blir 2. et. dekket.

3. Sugeenheten plasseres i garasjen. Fra garasjen føres rør inn i kjelleren og til loftet. Fra loftet strekkes rør ned og sugepunkter monteres etter behov. I kjelleren monteres også ett sugepunkt direkte.

4. Sugeenheten plasseres i krypkjelleren. Opp fra kjelleren monteres gulvpunkter etter behov.

5. Sugeenheten plasseres i et garderobeskap e.l. Ut fra skapet monteres punkter etter behov.

I alle tilfeller kan utblåsningsluften ledes ut gjennom luftekanaler eller ventiler o.l. Utblåsningsrøret bør ikke overstige 4 – 5 m 

Monteringseksempel med tegninger:

Eksempel på installasjon i en-etasjes hus:

Sentralenheten er plassert i et kott. Hovedrøret ligger på loftet. Røret til sugekontaktene er lagt ned i skap og i hule vegger. 

En enkel installasjon, like smidig som om den hadde blitt utført når huset ble bygget.

Eksempel på installasjon i 2 - etasjers rekkehus:

Sentralenheten er plassert i et skap. Røret ligger gjennom skapet til uttak i gangen i 2. et. 

Røret til sugekontakten for 1. et. er lagt ned i skapet i vindfanget. 

Legg merke til at man dekker hele etasjen med den korteste slangen selv om uttaket ikke er sentralt plassert.

Monteringsanvisning for røropplegg til Sentralstøvsuger:

En sentralstøvsuger installasjon er en grei “gjør det selv” oppgave og krever verken spesielle verktøy eller håndverkerkunnskaper.

Som mange andre “gjør det selv” prosjekter, er det å installere et sentralstøvsugeranlegg et lønnsomt tiltak. Det vil være et prosjekt du vil se tilbake på med stor tilfredshet. 

LYKKE TIL !

VERKTØY som anbefales
– kraftig drill
– pilotbor 6-10mm l.: ca. 400 mm
– hullsag 57mm. eller 54mm.
– gjerdekasse
– batteri drill eller skrutrekker
– avbitertang
– kniv
– sag

Planlegging:

Det er viktig å planlegge plassering av sugekontaktene. Bruk et tau eller suge-slangen som målbånd for å finne ideell plassering av kontaktene. På en tegning 1:100 kan en hyssing på 10 cm. simulere slangen. Husk at sugekontakten bør plasseres så sentralt som mulig for best utnyttelse av slangen.

Sugesentralens plassering.

Sugesentralen er hjertet i systemet og alle rør må føres til den. Finn derfor en plass som er lett tilgjengelig samtidig som støy fra maskinen ikke forstyrrer beboelsesrom. Sugesentralen kan plasseres i kjeller, vaskerom, hobbyrom, garasje, loft o.l. Det må være tilgang til strøm i nærheten av maskinen (sjekk hvor mange Ampere din maskin krever). Returluften fra sentralen bør ledes ut i friluft. Maksimal lengde på utblåsningsrøret er ca. 10m. Det er de samme rørene på blåsesiden som på sugesiden. Mellom sentral og yttervegg plasseres støydemperen.

Enten bores et eget hull ut for utblåsningsluft eller man kan benytte eksisterende luftventiler. Lager man et nytt hull ut, avslutter man på utsiden av veggen med utblåsningsventilen som følger med. Sentralen bør ikke plasseres i et lite tett skap. Sugemotoren er separat kjølt og er avhengig av å bli kvitt varmen den avgir. Det kan være praktisk med et uttak rett ved maskinen. Dette kan gjøres slik som vist på tegningen. Det finnes en egen sugekontakt som er beregnet på åpen montering (vare nr.10186). Les også manualen som følger sugesentralen din før denne monteres.

Plassering av sugekontaktene

Når man bygger nytt er det viktig å tenke på sugekontaktenes plassering i forhold til møbler og dører o.l. Kontakten bør plasseres med lett adkomst, gjerne i arbeids-høyde (80-90cm.). I nybygg bør man planlegge slik at man kan klare seg med en sugeslange på 9m. Når man ettermonterer i boliger over flere plan, må man som regel klare seg med et uttak i hver etg., og heller kompensere med lengre slange slik at den når ut i alle hjørner. Ved ettermontering benyttes ofte gulv-uttak i metall, i en farge som passer til underlaget. Gulv-uttaket legges normalt inntil en vegg.

Eksempel på monterings løsning

Planlegg Rørsystemet

Det er en fordel å få et så enkelt og kort rørsystem som mulig. Den vanligste monteringen er plassering av sugesentral i kjeller og et stigerør opp med en avgrening til en sugekontakt i hver etasje. Ved nybygg legges rørene i hule vegger og bjelkelag. Ved ettermontring benyttes hulrom som skap, kott, trappeoppganger, krypkjeller, loft, innkassinger o.l. 

Korte 900 bend benyttes kun rett bak sugekontaktene. Disse kan monteres på to alternative måter avhengig av hvilken plass man har tilgjengelig bak suge-kontakten. Det er trykket på rørdelen hvilken retning den skal monteres. 

2″ x 3″ bygger min. 66mm netto. 

2″ x 4″ bygger min. 74mm netto.

EKSEMPEL PÅ RØRFØRINGER

1. Hovedrør

Hovedrør defineres som det røret som går fra sugesentralen til den fjernest liggende sugekontakt. De andre sugekontaktene er tilkoblet via grenrør som fører inn til hovedrøret.

2 Grenrør

Det er viktig at grenrørne blir montert i “sugeretning” inn på hovedrøret. Tenk på at det skal fyke luft og partikler i stor hastighet fra munnstykke, via slangen og rørsystemet til sentralen. Unngå “hengende” grenrør (se bildet). Tunge partikler som grus o.l vil falle ned i blindrøret og kan skape tiltetninger. Monter grenrøret som vist på tegning på neste side.

Korrekt installasjon av grenrør

Kapping og liming av PVC rør og deler

Måling: Alle kappmål tas fra bunnen av muffene på rørdelene.

Kapping: Røret må kappes så rett som mulig. En enkel gjerdekasse er et godt hjelpemiddel. Bruk en kniv til å skrape av gradkanter på rørenden. 

Tilpassing: Når røret er målt og kappet til, sjekk at lengden stemmer før det limes. 

Liming: PVC limet virker svært hurtig og det er derfor viktig at man på forhånd har målt at det er riktige lengder. 

Før det limes se til at rørenden og rørdelen er fri for partikler og smuss. Påfør lim kun på rørenden, dermed skyver man overflødig lim bakover på røret i stedet for inn i rørdelen

Overflødig lim inne i rørsystemet vil redusere luftgjennomstrømning og kan føre til tiltetting. Fjern derfor overflødig lim underveis. La limet herde noen timer før du setter på vakuum.

 

Svakstrømsledning

Sugesentralen starter automatisk når slangen settes i sugekontakten. Dette skjer fordi svakstrømsledningen som følger rørsystemet til hver sugekontakt kortsluttes.

Svakstrømsledningen følger hovedrøret. Ved grenrør må ledningen kuttes og kobles slik som vist på tegning. Det er meget viktig at ledningene holdes adskilt hele veien. Når ledningen får en sluttet krets (de to lederne kommer i kontakt med hverandre) vil sentralen starte. Det er det som skjer når vi senere kobler slangen i suge-kontakten. Hver sugekontakt må kunne starte sentralen uavhengig av de andre sugekontaktene i systemet. Ledningene festes med strips eller tape til rørene. 

Tre ledningen gjennom festebraketten og avisoler ledningene. De avisolerte endene festes til sugekontakten ved å vikle den rundt skruen og skru til (se på bildene til venstre). Dermed er det kontakt med de innvendige stiftene i sugekontakten

 

Ettermontering i eksisterende bolig

Skjult løsning

Ved ettermontering er planleggingen viktig med tanke på plassering av kontaktene.

Det er en fordel å slippe å åpne vegger for å skjule rørføringen. Det er enklere å benytte hulrom hvor en kan føre rørene. Kott og skap er det vanligste. 

Det er fornuftig å bruke et langt pilotbor for å prøvebore. Dermed unngår man å feilbore et hull på 54-60mm. Det vanligste er å montere kontaktene i høyde med stikkontakter, men vi mener at man med fordel kan plassere dem i arbeidshøyde ca. 80-90 cm. Kommer man opp inne i en vegg (som vist på tegning) kan man lage et firkantet hull (som vist på tegning). I slike tilfeller bruker man den medfølgende festebrakett (3 stk. medfølger i standard rørpakke, ramme med innvendig pakning). Etter festebraketten bruker man et kort 90 gr. bend. Poenget med et kort bend rett bak sugekontakten er at lange gjenstander (kulepenner o.l.) skal stoppe der hvor man enkelt kan kommet til og fjerne dem. 

Sugekontakten festes til braketten med skruene som følger med. NB ! Når det brukes et kortbend rett bak kontakten og røret ikke kommer inn fra siden, må man bruke den korte skruen for å unngå at skruen skal treffe røret.

 

Ettermontering i eksisterende bolig

Åpen løsning

Ved ettermontering er det vanlig å bruke skap og kott o.l, som skjulested for rørgjennomføring. Er skapene plassert over hverandre slik som vist på tegning på neste side har man en enkel monteringsløsning.

Ved montering av en sugekontakt på en eksisterende vegg, er det ofte vanskelig å felle inn festebraketten. Skal man gjennom en tykk vegg eller gulv rett bak

sugekontakten er det sjelden at man har mulighet til å bruke festebrakett med kort bend rett på braketten. I slike tilfeller kan man sage/skjære ut innmaten på festebraketten, slik at man kun benytter nippelen i midten med innvendig pakning. Denne limer man inn i en skjøtemuffe som igjen limes til enden på røret. Sugekontakten festes i dette tilfellet direkte i veggen. sørg for at det er godt hold i veggen til skruene.

Er det gipsvegg eller annen vegg med dårlig hold, bør du forsøke benytte festebraketten. Knekk av sideplaten på braketten og skjær ut et hull på 6,3×11 cm. i veggen. Tre braketten inn i hullet som vist på tegning på foregående side. 

Prøvebor med et pilotbor fra utsiden og inn i skapet. Når du er sikker på at du kommer på riktig sted og ikke kommer i konflikt med stendere eller ledninger, kan du bore et hull med 57mm. hullsag.

 

Hus under bygging

Når stendere til innerveggene er blitt satt opp og platekledd på den ene siden (motsatt side av den som sugekontakten skal stå i), er tiden inne for å få lagt opp rørsystemet til sentralstøvsugeren. Finn fram til plasseringen av sugekontakten og bestem deg for høyden den skal plasseres i . De fleste velger samme høyde som elektriske stikkontakter, selv om det mest praktiske er i arbeidshøyde 80-90 cm. (fritt valg).

Festebraketten skrus/spikres til nærmeste stender. Fra braketten starter man med et kort 90 gr. bend. Velger man å gå rett opp eller ned må man huske på å bruke den korte skruen til å feste sugekontakten på den siden røret kommer. Velger man å komme inn fra siden 45 gr. eller 90 gr. trenger man ikke å tenke på dette siden ( se bildet). Svakstrømsledningen stripses til røret og tres gjennom festebraketten og legges inn i røret. La det bli 15-20cm. ledning igjen til senere når kontakten skal monteres. Når huset etterhvert står ferdig, er det tid for å sette på sugekontaktene. Nå er det lagt plater/gips o.l. inntil festebraketten. Ta ut ledingene fra røret og avisoler lederne. Fest hver av lederne til skruene på sugekontakten.Tre sugekontakten inn i braketten og fest med skruene (NB! kort skrue mot rør)

I noen tilfeller hvor veggen har blitt bygd ut mer enn 12-15mm (f.eks. gips+ panel).Da kan det bli for lang avstand mellom sugekontakten og festebraketten. I slike tilfeller finnes det et adapter som festes på sugekontakten. Denne er ikke standard, men kan bestilles hos leverandøren. 

Skru ikke sugekontakten til fort hardt da dette kan forårsake utettheter.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger mer informasjon eller tips og råd ang. installasjon av sentralstøvsuger.