Hvordan er menyene på internettsidene oppbygd?

Under logoen er hovedmenyen.
Øverst til venstre over logoen er kundemenyen. Her finner du opplysninger om hva du har bestilt eller tenkt å bestille, samt kjøpsbetingelser.
Til venstre finner du produktmenyen og diverse aktuelle menyer. Øverst til høyre er søkefeltet hvor du kan søke etter produkter.