Hakk til å henge gulvmunnstykke med teleskoprøret på.